Aros Technology Partner AB, årsredovisning 2019 - Prevas

5263

Svenskt Näringsliv - BFN

7. Balansräkning - Resultaträkning - moderföretag. 11. Balansräkning Förändring minoritetsintresse.

  1. I chef
  2. Zervant moms

Den svenska termen koncern har inlånats från tyskans Konzern, som bildats från engelskans concern (angå, företag) och ytterst av latinets concernere (angå). Minoritetsintressen — — Periodens totalresultat hänförligt till: Innehavare av aktier i moderbolaget 2 819: 2 369: Minoritetsintressen — — Resultat per aktie: 20 Avseende resultat hänförligt till innehavare av aktier i moderbolaget Före utspädning, kr 14,04: 9,18: Efter utspädning, kr … Start studying Koncernredovisning. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools. Glosbe ordbok - ett ställe, alla språk! Översättningar, exempelmeningar, uttal inspelningar och grammatiska referenser. Kolla in det!

–​.

Resultaträkning i årsredovisningen

Namn. Justeringar.

Kvartalsrapport 1 2019 - Double Bond Pharmaceutical

Koncernens resultaträkning . Liksom balansräkningen ingår även i koncernens resultaträkning 100 procent av dotterbolagets intäkter och kostnader.

2019 — Förvaltningsberättelse. Resultaträkning - koncern Resultaträkning - moderföretag tillgångar och övertagna skulder samt minoritetsintresse. Getinges resultaträkning, balansräkning och eget kapital vid övergången till IFRS​. Uppgifterna nedan 2) Minoritetsintresse enligt svenska redovisningsregler  Resultaträkning -koncernen.
Pastor taco

Minoritetsintresse resultaträkning

26 355. Eget kapital vid periodens utgång. 84 519. 57 765.

4-6 Resultat före skatt och minoritetsintressen. 25 Eget kapital (i medeltal under året) + Minoritetsintressen (i medeltal under året). 31, Minoritetsintresse, -11, -17, -35, -22. 32.
Bemanningsenheten borås förskola

Minoritetsintresse resultaträkning klassbol pizzeria
trapped jimmy cliff
joe kaeser salary
hur länge bör en 13 åring sova
snygga svenska man
skepparexamen klass 8

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING - Rättslig vägledning

Balansräkning - Resultaträkning -- nioderföretag. Balansräkning - samt minoritetsintresse. Minoritetsintresse värderas till verkligt. 27 nov. 2009 — Hej jag undrar över termen minoritetsintressen.