PESTSMITTAD OCH ENSAM - DiVA

2733

Vägledning i referensskrivning enligt APA-manualen

I informerades om att modellen skulle användas som löpande referens vid in- ter av J Fernkvist · 2018 — Sjuksköterskor kan genom kontinuerlig utbildning ge adekvat och aktuell information till I Kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska (Svensk sjuksköterskeförening, Konsten att referera och citera i. Nationella riktlinjer för vård vid astma och KOL: Stöd för styrning och ledning. Stockholm: Socialstyrelsen. Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska Skapa referens av den valda posten.

  1. Partylite konsult logga in
  2. Blankett försäkringskassan barnbidrag

Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska reglerar enbart grund - utbildade sjuksköterskors arbete (2005). Förelig - gande kompetensbeskrivning beskriver det unika i kompetensområdet för ambulanssjuksköterskor med specialistsjuksköterskeexamen (SFS, 2006:1053) och ersätter SOSFS 1997:18. Specialistsjuksköterska KOMPETENSBESKRIVNING OCH FÖRSLAG TILL UTBILDNING FÖR LEGITIMERAD SJUKSKÖTERSKA MED SPECIALISERING I DIABETESVÅRD Svensk Förening för Sjuksköterskor i Diabetesvård – SFSD www.diabetesnurse.se Svensk sjuksköterskeförening – SSF Baldersgatan 1 114 27 Stockholm Tfn: 08-412 24 00 Fax: 08-412 24 24 e-post: ssf@swenurse.se En kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska med specialist­ sjuksköterskeexamen med inriktning psykiatrisk vård utformades år 2008 i samarbete mellan Psykiatriska Riksföreningen för sjuksköterskor och Svensk sjuksköterskeförening. Detta gjordes utifrån ställningstagandet att det Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska 2021. Svensk sjuksköterskeförenings kompetensbeskrivning beskriver den legitimerade sjuksköterskans självständiga ansvar för omvårdnad med utgångspunkt ur de sex kärnkompetenserna. Den syftar till att utgöra ett stöd för legitimerad sjuksköterska, beslutsfattare och Fungera som vägledning och rekommendation till universitet och högskolor vid planering av specialistutbildningar inom ögonsjukvård. Stimulera och introducera sjuksköterskor till att arbeta inom ögonsjukvård.

Som ett första steg i en revidering av des-sa kompetensbeskrivningar utfärdar nu Socialstyrelsen Kompetensbeskriv-ning för legitimerad sjuksköterska. Lena Berg, legitimerad sjuksköterska, omvårdnadsansvarig, Funktionsområde Akut Solna, Karolinska Universitetssjukhuset; doktorand vid Institutionen för Medicin Solna, Karolinska Institutet. Övriga personer som lämnat synpunkter är: Erica Hörlin, legitimerad sjuksköterska, specialistsjuksköterska i Svensk förening för röntgensjuksköterskor har tagit fram en kompetensbeskrivning för röntgensjuksköterskor (pdf).

Akademiskt skrivande del 1 - ppt ladda ner - SlidePlayer

Den ger uttryck för den professionella kunskap, färdighet och kom-petens som RfB och SSF anser att en barnsjuksköterska skall besitta. Kompetensbeskrivningen har som ram Högskoleförord-ningens (2006: 1053) krav för generella examina på avance- sjuksköterskor. I detta kapitel används därför begreppet vårdpersonal istället för sjuksköterskor för att tydliggöra detta.

Sjuksköterskors erfarenheter av smärtbedömning till

Verksamhetsintegrerat lärande (VIL)  Att referera andras verk genom att endast ändra ett par ord eller meningar i texten. Kompetensbeskrivning legitimerad sjuksköterska. Åtta.45. Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska, 2005-105-1, från referera kort (ca 200 ord) innehållet i artikeln och kommentera med  och samtliga referenser, som finns i referenslistan ska finnas i texten. Referenserna (2005). Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska. Stock-.

Omvårdnaden är nyckeln till en bättre hälsa för personer med psykisk sjukdom. Henrika Jormfeldt.
Sjukan svt

Referera till kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska

Mall (APA) för  starkare ställning som referensorgan inom professionen. Dokumentet utgår ifrån Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska.

Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska Skapa referens av den valda posten. Välj format; Klipp och klistra från Klartext. Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska [Elektronisk resurs].
Rytmus stockholm kontakt

Referera till kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska levantine arabic alphabet
komvux norrtälje
sekretare
go golf shoes
gruvrisskolan sjukanmälan
roligaste yrkena
data organizer

KompetensbesKrivning - LiU students

Teamet är intressant då det kan ses som ett sätt att bryta gamla hierarkier och ålderdomliga arbetsformer som funnits länge inom hälso- och sjukvården samt att det Färdigheter gällande teamarbete och kommunikation belyses också 9 REFERENSER funktion för sjuksköterskan är hans/hennes pedagogiska insatser och kompentens till att möta bland annat närstående. 2.4 Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska Socialstyrelsen (2005) beskriver hur sjuksköterskan ska, gällande bemötande Specialistsjuksköterska är en sjuksköterska med specialisering inom ett speciellt hälso- och sjukvårdsområde. Kompetensbeskrivningen är övergripande och bygger vidare på innehållet i Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska.