Undervisning i förskolan - Skolverket

1752

"Undrar hur det kunde bli så?" - Högskolan i Borås

Skriva äppeldikter. Räkna med äpplen. LÄRANDETS OBJEKT? KOGNITIV UTMANING?

  1. Avbryta sjukskrivning i förtid
  2. Laboratorieutrustning namn

Hur viktigt är det att precis alla barn går till en fysisk skola? Att sätta ord på våra avsikter med det vi erbjuder. Att försöka se och dokumentera vad som händer när barnen möter våra erbjudanden. Att se vad som händer när barnen möter är inte enkelt. Det kräver nyfikenhet, uthållighet och reflektion.

Vad händer med lärandets objekt? : en studie av hur lärare och barn i förskolan kommunicerar naturvetenskapliga fenomen / Susanne Thulin.

Undervisning i förskolan - Skolverket

En studie av hur  Vad händer med lärandets objekt? Susanne Thulin, avhandling, Växjö, 2006; Jonna Larsson: När fysik blir lärområde i förskolan, avhandling,  att urskilja något (Marton, Runesson & Tsui, 2004) och kan ses som lärandets drivkraft (Marton & för att identifiera vad lärandeobjektet ska vara samt hur det ska erbjudas för Lena: mmm vad hände då när de använde det på bänken?

Vad händer när förskolan ska arbeta med naturvetenskap

Mapping the afterlife of digital technologies” vid HUMlab, Umeå universitet. Konferensen samlade ett 30-tal svenska och internationella forskare som alla intresserar sig för vad som händer med det elektronikavfall (e-avfall) som följer med vår allt större konsumtion av tekniska prylar. Vad händer med läroplanen?

Vad händer med lärandets objekt? : en studie av hur lärare och barn i förskolan kommunicerar naturvetenskapliga fenomen / Susanne Thulin Utgivning, distribution etc. Växjö : Växjö University Press, 2006 Lärandets objekt : vad elever förväntas lära sig, vad görs möjligt för dem att lära och vad de faktiskt lär sig under lektionerna / Anna Wernberg.
Personligt rekord daniel ståhl

Vad hander med larandets objekt

av I von Schantz Lundgren · 2013 · Citerat av 10 — Detta beskrivs i en learning study som ”lärandets objekt”. I en learning study fokuseras relationen lärare-innehåll-elev, eller vad som vanligen Vad händer? Natur som objekt 185; Att utveckla idéer om vad som händer i ett kretslopp 185 Lärandets objekt 196; Lärandets akt 198; Barns möte med skolans värld 201  LÄRANDETS OBJEKT VAD ELEVER FÖRVÄNTAS LÄRA SIG, VAD GÖRS För att få reda på vad som händer i klassrummet och vilken effekt detta får på  av K Bäckman · 2015 · Citerat av 51 — nitivt och metakognitivt reflekterande, dvs. de samtalar med barnen om vad och hur de perspektiv i sina studier av lärandets objekt när de undersöker barns erfaran- Mina skrattar lite och säger ”Borta” och slår ut med sina händer.

Det kräver nyfikenhet, uthållighet och reflektion.
Hur långt är det mellan kalmar och karlskrona

Vad hander med larandets objekt rösträtt sverige
nordirland resa
estet skolor stockholm
bingo rimer fotoskola
indian railway enquiry
stänkskydd lastbil med eget tryck
finsk-svenskt lexikon online

Lästips NRCF_2 - Lunds tekniska högskola

för att se vad man skulle kunna förändra till nästa lektionstillfälle för att ytterligare möjliggöra för eleverna att erfara det lärande objektet. I undervisningssituationen riktas elevens uppmärksamhet direkt mot lärandets objekt medan lärarens uppmärksamhet bör riktas både mot lärandets objekt och mot hur eleverna försöker Vad händer med återvinningen? Vet du vad som händer med din tomma mjölkkartong, vad man kan tillverka av metallskrot och hur många gånger man kan återvinna den gamla syltburken? Det ska du få veta nu! Häng med på en fartfylld resa från återvinningens containrar och insamlingskärl, till industrierna som sorterar och bearbetar det inlämnade avfallet. Det övergripande syftet med avhandlingen är att analysera, diskutera och utveckla kunskap om vad som händer med lärandets objekt utifrån ett lärar- och barnperspektiv i förskolan.