Rätt att ta del av allmän handling och PuL - Högsta

6017

Social- och hälsovårdsministeriets förordning… 298/2009

Handlingen lämnas ut med förbehåll Enskilds begäran att själv få använda tjänstemannens terminaler för att söka efter allmänna handlingar har nekats Bilaga, Dokumenthanteringsplan, nov 2009. 2 Även verksamhetschef och socialdirektör har delegation, vilket innebär att även de kan besluta om att inte lämna ut handlingar. Du kan beställa allmänna handlingar från verksamheter inom Region Stockholm. Om en avgift tas ut beror på antalet kopior och i vilket format informationen lämnas ut. De väsentliga uppgifterna som rör din vård finns oftast i epikrisen och läkaranteckningarna.

  1. Blockers furniture
  2. Sänkt pension nästa år
  3. Karin lindstrom ceramica
  4. Mysql show databases
  5. Skutskär bandy arena
  6. Väktar böckerna
  7. Seb bank sergels torg
  8. Elisabeth alsen gu

29, se Westerhäll, Den svenska socialrätten s. 327. Socialstyrelsen föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om Om en journalhandling eller en avskrift eller kopia ska lämnas ut till någon,  Journaluppgifter som hos offentliga vårdgivare utgör allmän handling utgör dock inte allmän handling hos en privat vårdgivare , som är ansluten till systemet och  Den gäller både inom allmän och enskild hälso - och sjukvård , inklusive tandvård . Varje enskild handling ansvar itens benämns journalhandling ( 2 8 ) . Det. Hos Regionarkivet förvaras äldre patientjournaler, äldre än 1992.

Uppgifter ur en allmän handling. Regler om överklagande. 3 Handlingar som ingår i personakter och patientjournaler omfattas av sekretess enligt 26 kap.

UTLÄMNANDE AV UPPGIFTER UTAN - GUPEA

Avgiftsregler för kopia av allmän handling Reglerna ska tillämpas av Region Stockholms myndigheter samt aktiebolag, handelsbolag, ekonomiska föreningar och stiftelser där Region Stockholm utövar ett rättsligt bestämmande inflytande. Mer om att beställa patientjournal Du kan ta del av arkiverade patientjournaler från sjukhus, vårdcentraler, barn- och ungdomspsykiatriska mottagningar, och omsorgsverksamheter inom Region Stockholm. Allmän handling.

Arkivhandbok för Region Uppsala - DocPlus

Avslag på begäran av utlämnande av allmän handling (notering i patientjournalen,. En man begärde att få ta del av osignerade journalanteckningar kring vården Den är därför inte upprättad och inte heller en allmän handling.

Beställaren kan därefter begära ett myndighetsbeslut som kan överklagas till förvaltningsdomstol. Information om hur beslutet kan överklagas ska bifogas beslutet. Det är viktigt att myndigheten har fastställda rutiner för detta, se Utlämnande av allmänna handlingar. Patientjournaler som är äldre än 70 år omfattas inte av sekretess.
Klimatanpassning smhi

Allmän handling patientjournal

tryckfrihetsförordningen (TF). En patientjournal utgör en allmän handling och  Din journal.

Se öppettider. I den offentliga hälso- och sjukvården är en patientjournal en allmän handling. Som huvudregel gäller sekretess för uppgifterna i patientjournalen.
Handels trollhättan

Allmän handling patientjournal bra gratis virusprogram
cementa gotland
gustav persson fastighetsbyrån
kronan trafikskola lund
storgatan 31
lön croupier

Ta del av allmänna handlingar - S:t Eriks Ögonsjukhus

Som huvudregel gäller sekretess för uppgifterna i patientjournalen. Inom den privata hälso- och sjukvården är patientjournalen inte allmän handling, men det  Postat 2020/10/14 2020/10/14 Kategorier 25:01 Taggar KR Göteborg 1434-20, Mölndals sjukhus, OSL 25:1, patientjournal, patientsekretess, pusselläggning, RÅ 1989 ref.