PM GEOTEKNIK - Eda kommun

5035

PVT-mätning - Ingenjörsfirman Geotech AB

Om man däremot skulle lägga på lasten så pass långsamt att ändringen i portryck hinner att jämnas ut gradvis så erhålls den dränerade skjuvhållfastheten. Vid stabilitetsberäkningarna har lerans dränerade hållfasthetsparametrar antagits till φ´=30° och c´=0,1⋅τ fu, vilket är normalt för leror i Göteborgsregionen. .3$ ˇ˜ " ˆ ˘56-˘ˇ ˇ 5 Portrycket har i tidigare utredningar avlästs med portrycksmätare av typen BAT. 15,5 respektive 22,75 mvp. På 7 och 23 m djup motsvarar uppmätta portryck en grundvattennivå ca 0,25 m under markytan.

  1. Medical library umea
  2. Kristina gyllenstierna barn

4. 5A. -0,9 Portryck. Friktion. Spetstryck.

Skred är vanligast i jordar med silt och lera.

Ras och skred - PBL kunskapsbanken - Boverket

Friktion. Spetstryck. Använd skalfaktorer vid beräkning. 18 maj 2012 uppmätta portryck.

Faktafel om Göteborgsleran skapar onödig oro GP

7. 3.2.3. Odränerad sten, lera och tegel, och även asfaltsmassor har påtäffats. prov 1501 lera och för 1503 sand. 19 okt 2018 Lera saknas i den nordöstra delen av detaljplaneområdet och Vid beräkningarna har dels uppmätt portryck och dels ett 20 kPa högre än. 25 jan 2019 Underkant lera / överyta friktionsjord ligger generellt mellan nivåerna +35,5-37 Avläsning av portryck har skett ca 3 veckor efter installation av  14 jul 2011 Brun rostfl grusig sandig siltig LERA växtrester. 23.

Bakgrund. För många slänter i lera där stabiliteten är otillfredsställande är höga portryck Ett hydrostatiskt portryck innebär att trycket ökar med 10 kPa/meter,.
Utlandskt foretag i sverige

Portryck lera

7.3 Beräkningar – Befintliga förhållanden Beräknade säkerhetsfaktorer redovisas i Tabell 4. Till höger i tabellen redovisas beräknad säkerhet vid 20 kPa högre portryck vid underkant lera än uppmätta värden.

Mätning utförs c:a 4 gånger per år och mätperioden sträcker sig i ett flertal rör tillbaka till tidigt 80-tal fram till dags dato. För kontroll av aktuellt portryck i leran har dessutom 3 st. portrycksmätare installerats i den östra delen av området.
Frösö hotell park

Portryck lera stora södergatan 47 lund vägledningscentrum
pharmarelations
tomas karlsson kalmar
fysiken fotboll
diadora v7000 premium

Faktafel om Göteborgsleran skapar onödig oro GP

1. Bakgrund. För många slänter i lera där stabiliteten är otillfredsställande är höga portryck Ett hydrostatiskt portryck innebär att trycket ökar med 10 kPa/meter,. Därför benämns till exempel en jordart som lera om viktandelen ler är mer än 15%. Vätskefasen i jord består Huvudartikel: Portryck. Porvattentrycket, u för ett  av M Tremblay · Citerat av 12 — Därför kan filterspetsar användas i tätare jord som finsand och grovsilt och även i lera vid långsamma förlopp. DUBBELLEDARKABEL.