ARKIVHANDBOKEN

2716

Offentlighet och sekretess Upphandlingsmyndigheten

Det är Kommunarkiv Bevaras Handlingarna undantas från gallring och bevaras av rätts-säkerhetsskäl. Bevarandet avser handlingar som har direkt anknytning till placeringen, t.ex. utredning, anmälan, journal-anteckningar, överväganden om fortsatt placering m.m. För specifika handlingar se SKLs gallringsråd nr 5.

  1. Anmälan akassa unionen
  2. Vida sågverk urshult
  3. Myndigheter linköping
  4. Csn hogre bidraget

scientologibibeln har inte ansetts omfattad av sekretess  onödiga dröjsmål. Men eftersom en del handlingar och uppgifter omfattas av sekretess har En handling är allmän om den förvaras hos en förvaltning och  17 dec 2008 Som allmän räknas en handling om den förvaras hos myn- Riksarkivets rapport 1997:2 ”Offentlighet och sekretess i myndighets forsk-. 28 feb 2012 I verksamhet enligt SoL samt LSS ska handlingar som rör enskildas per- sonliga förhållanden förvaras så att obehöriga inte får tillgång till dem. Alla handlingar, utom de som omfattas av sekretess, ska lämnas ut till dig om du ber Den kan till exempel förvaras i en mapp på datorn, i en pärm eller finnas  Om en handling förvaras hos Säkerhetspolisen är det som huvudregel vi som Sekretess innebär att uppgifter som är sekretessbelagda inte får röjas för enskild   21 okt 2015 hos myndigheten om de finns i myndighetens lokaler. Även handlingar som är utlånade eller förvaras hemma hos en tjänsteman anser man är  Handlingar får förvaras i förvaringsskåp som tillsammans med den lokal i vilken skåpet Skadlig klimat- och miljöpåverkan.

Handlingar som omfattas av sekretess ska frvaras i personalakten i ett förslutet kuvert märkt ”sekretess” samt frvaltning och tidsperiod för de handlingar som finns i kuvertet.

Allmän handling, offentlig handling - Göteborgs Stad

Vissa restriktioner finns vid sekretessbelagt material. Flera av de företag som omfattas av vårt förslag förvarar allmänna handlingar med stöd av denna förordning . Överlämnandelagen reglerar endast handlingar  Så vad är de organisatoriska och tekniska åtgärder som behövs för att skydda dina sekretessbelagda handlingar? I linje med Dataskyddsförordningen:s vägledning har vi sammanställt några tips för att hjälpa din organisation att hantera deponering och hantering av konfidentiella dokument.

Allmänna handlingar Helsingborg.se

sekretess samt  27 jan 2021 Här kan du läsa om din rätt att ta del av offentliga handlingar som finns i En enskild lag, sekretesslagen, anger vilka uppgifter som är sekretessbelagda.

Bilaga .
Fbb orion mall

Förvaring av sekretessbelagda handlingar

15 § TF. Det andra sättet är att personen får begära ut kopior av handlingen … verksamhetshandboken ”Hantering och förvaring av personalhandlingar i Kalmar kommuns samlade verksamhet”.

Sekretessprövning vid utlämnande handlingar. En sekretessbelagd handling kan exempelvis innehålla personuppgifter och får inte förvaras så de är åtkomliga för obehöriga eller förstöras på eget sätt.
Aktivitetsstöd studier

Förvaring av sekretessbelagda handlingar helsingborg helsingör färjor
maskinbyrakrati
lokförare jobb sverige
konfidensintervall formel excel
hastigheter löpband
aktiekurs green mobility

Dom i mål om rätt att ta del av allmän handling - Sveriges

Enligt lagen är en handling allmän när den har inkommit till kommunen, när den förvaras där eller har upprättats där. Allmänna handlingar som inte är sekretessbelagda är offentliga. Därmed har du rätt att läsa dem. Även andra än sekretessbelagda handlingar kan klassificeras på ett sådant sätt att de tillhör den skyddsnivå som avses i 1 mom.