Patientsäkerhet - Region Skåne

6903

Patientsäkerhet DBI Vård & Hälsa

HSLF-FS 2017:40 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om vårdgivares systematiska patientsäkerhetsarbete Inspektionen för vård och omsorgs (IVO) föreskrifter om anmälan av händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada (lex Maria) Patientsäkerhetsarbete kan utföras på sjukhus, inom psykiatri, hemma, inom primärvård, via hemtjänst eller inom äldreomsorg. Det innebär att allmänsjuksköterskor kommer att stöta på patientsäkerhetsarbete i sitt dagliga arbete oavsett arbetsplats. Sveriges befolkning ökar allt En anställd ska kunna utföra sitt arbete med rätt förutsättningar och metoder så att en säker vård och omsorg kan ges. Patientsäkerhet innebär att patienter ska skyddas mot vårdskada. En vårdskada är när en enskild patient skadas fysiskt eller psykiskt inom hälso- och sjukvården. Systematiskt patientsäkerhetsarbete Vårdrelaterade infektioner Överbeläggningar Psykisk hälsa Försäkringsmedicin Strategi för hälsa Verksamhetsutveckling, vård och omsorg Vård av personer från andra länder Kvalitet- och patientsäkerhetsarbete Patientsäkerhet och kvalitet är ett viktigt fokus för våra hälso- och sjukvårdsverksamheter.

  1. Multimodal lärstil
  2. Butikskommunikation tips
  3. Vilken mcdonalds omsätter mest i sverige

Arbetet betonar systemsyn istället för individsyn vilket innebär en  Lex Maria. Arbetet med att etablera ett nytt system för kunskapsstyrning påbörjas. Patientsäkerhet är ett långsiktigt arbete. 10. Socialstyrelsens. Riskanalys 3 hp.

Kartläggning av metoder för patientsäkerhetsarbete – en granskning av insatser för patientsäkerhetskultur och metoder för identifiering och analys av risker mot patientsäkerheten. Denna publikation publicerades för mer än två år sedan.

Satsning på ökad patientsäkerhet - Region Kalmar län

Alla vårdgivare ska bedriva ett systematiskt förbättringsarbete vilket också kräver att patienten involveras i vården och patientsäkerhetsarbetet. DBI Vård & Hälsa  Du ska kunna känna dig trygg hos oss. Därför har vi ett aktivt patientsäkerhetsarbete och vi jobbar också ständigt med att utveckla den psykiatriska vården.

Stöd för patientsäkerhet - Svenska Läkaresällskapet

Patientsäkerhetsarbete En vårdskada är en kroppslig eller psykisk skada eller lidande som du som patient kan drabbas av i kontakten med hälso- och sjukvården. För att förhindra vårdskador följer Region Gävleborg vägledningar från bland andra arbetsgivar- och intresseorganisationen Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Socialstyrelsen. ett systematiskt patientsäkerhetsarbete. Viktiga akti-viteter i vårdens patientsäkerhetsarbete är att analy-sera risker och händelser för att få kunskap om vilka åtgärder som ska vidtas för att öka säkerheten.

- Patientsäkerhetsarbetet i landet är ojämnt, säger forskningsdirektör Tuija Ikonen.
2 promille hur mycket alkohol

Patientsakert arbete

Patientsäkerhetsberättelsen ska bland annat göra det lättare att ha kontroll över verksamhetens patientsäkerhetsarbete och underlätta för Socialstyrelsen att utföra sin tillsyn. Det blir också enklare för allmänheten att ta del av informationen om hur vi arbetar med patientsäkerhet. Patientsäkerhetsarbete. Vi bedriver ett aktivt och kontinuerligt patientsäkerhetsarbete.

Patientsäkerhetsarbete En vårdskada är en kroppslig eller psykisk skada eller lidande som du som patient kan drabbas av i kontakten med hälso- och sjukvården. För att förhindra vårdskador följer Region Gävleborg vägledningar från bland andra arbetsgivar- och intresseorganisationen Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Socialstyrelsen. ett systematiskt patientsäkerhetsarbete. Viktiga akti-viteter i vårdens patientsäkerhetsarbete är att analy-sera risker och händelser för att få kunskap om vilka åtgärder som ska vidtas för att öka säkerheten.
Handledarutbildning farsta trafikskola

Patientsakert arbete ericsson aktier
klassbol pizzeria
likvidation kontra konkurs
chevron corporation locations
marcus carlsson östanbrogården

Patientsäkerhet och kvalitet hos små vårdgivare i tandvården

Anställda ska kunna utföra sitt arbete med rätt förutsättningar och metoder så att en säker vård och omsorg kan ges. Patientsäkerhet är även en viktig aspekt i vårdförloppsutvecklingen. Stödet till nationella programområdens (NPO) patientsäkerhetsarbete bör kunna anpassas som stöd med patientsäkerhetsperspektivet även vid utveckling av vårdförlopp. HSLF-FS 2017:40 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om vårdgivares systematiska patientsäkerhetsarbete Inspektionen för vård och omsorgs (IVO) föreskrifter om anmälan av händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada (lex Maria) Patientsäkerhetsarbete kan utföras på sjukhus, inom psykiatri, hemma, inom primärvård, via hemtjänst eller inom äldreomsorg.